top of page

Prawo karne środowiskowe

07.Dziedziny prawa

Prawnik specjalizujący się w prawie karnym środowiskowym

Każdy, kto narusza obecnie przepisy i przepisy dotyczące ochrony środowiska, ponosi nie tylko zarzuty karne, ale także straty, które mogą zaszkodzić jego wizerunkowi. W czasach zmian klimatycznych i dużej wrażliwości społecznej ważne jest, aby od samego początku mieć przy sobie ekspertów, którzy w przypadku oskarżenia mogą pewnie i rutynowo inicjować właściwe środki obronne. Prawie żadna inna dziedzina prawa nie pokrywa się w tak dużym stopniu z innymi dziedzinami prawa, jak prawo karne dotyczące ochrony środowiska. 

 

Granice pomiędzy działalnością legalną i nielegalną są często trudne do rozróżnienia dla ludzi i firm. Dlatego często zdarza się niezamierzenie, że mogą pojawić się poważne i daleko idące problemy. Tylko ci, którzy rozumieją tę szczególną kwestię i jej złożoność od podstaw, mogą wydawać się wiarygodni i autentyczni sędziom, prokuratorom, władzom i społeczeństwu, aby jak najlepiej zapobiec potencjalnym szkodom lub przynajmniej je zminimalizować.

Dreieck Kunst-min.jpeg

Umów się już teraz

Aby umówić się na wizytę w naszym biurze, prosimy skorzystać z formularza. Każdą wiadomość traktujemy dyskretnie i ściśle poufnie.

bottom of page