top of page
Introducing our law firm
Zespół Kancelarii 2.jpg

Kancelaria prawa karnego

GLADICA specjalizuje się w prawie karnym Kancelaria prawna. Nasi prawnicy z sukcesem działają w tej dziedzinie prawa od wielu lat. Skuteczna obrona interesów naszych klientów i ich zaufania jest dla nas najwyższym priorytetem.

Doradzamy i bronimy osób fizycznych i firm we wszystkich sprawach karnych i wykroczeń administracyjnych. Każdy w naszym zespole ma swój własny obszar specjalizacji w zakresie prawa karnego, posiadający dogłębną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie sądowe.

Jesteśmy po Twojej stronie także w postępowaniach dyscyplinarnych, które w przypadku urzędników służby cywilnej często następują po postępowaniu karnym. Zapewniamy także pomoc ekspercką w postępowaniach ekstradycyjnych.

Dziedziny prawa

01.

Prawo karne gospodarcze

02.

Podatki & Prawo karne celne

03.

Prawo medyczne i karne medyczne

04.

Ustawa o przestępstwach seksualnych

05.

Międzynarodowe prawo karne & dostawa

06.

Cyber Crime &

IT Security

07.

Prawo karne środowiskowe

08.

Prawo karne korupcyjne

09.

Prawo karne drogowe

Kodeks ruchu drogowego

10.

Ogólne prawo karne

zajęcia

01.

Obrona karna

02.

Obrona korporacyjna

03.

Zgodność &

Porady zapobiegawcze

04.

Powołanie & Rewizja

06.

Tworzenie raportu

07.

Obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi & Odpowiedzialność organów

08.

Reprezentacja stron poszkodowanych & Współpowód

Każdą osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa uważa się za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona przez prawo.

(Artykuł 6 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)

bottom of page