top of page

Zgodność & Porady zapobiegawcze

03. zajęcia

Zgodność & Porady zapobiegawcze

Ponieważ nawet wszczęcie postępowania karnego lub administracyjnego wiąże się ze znacznymi obciążeniami – zwłaszcza dla firm i ich kadry kierowniczej – GLADICA oferuje doradztwo w zakresie zapobiegania i compliance w prawie karnym. Nasi prawnicy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów karnych i wykroczeń administracyjnych mających zastosowanie do spółek, a także leżących u ich podstaw procesów i powiązań gospodarczych. Identyfikujemy branżowe ryzyka karne dla firmy i opracowujemy skuteczny system compliance. Dotyczy to w szczególności szkoleń pracowników. GLADICA oferuje również selektywne porady zapobiegawcze w indywidualnych kwestiach, na przykład w przypadku konieczności oceny ryzyka karnego lub administracyjnego związanego z konkretnym środkiem biznesowym.

Dreieck Kunst-min.jpeg

Umów się już teraz

Aby umówić się na wizytę w naszym biurze, prosimy skorzystać z formularza. Każdą wiadomość traktujemy dyskretnie i ściśle poufnie.

bottom of page